Neverwinter Vault

Expand AllContract All -Site -My Profile -Features

Neverwinter Nights 2

-NWN2 Files -NWN2 Game Info -NWN2 Resources -NWN2 Community

Neverwinter Nights

-NWN Files -NWN Game Info -NWN Resources -NWN Community

Vault Network
RPG Vault
VN Boards
IGN Vault
Vault Wiki
· Age of Conan
· Anarchy Online
· Asheron's Call
· Dark Age of Camelot
· City of Heroes
· D&D
· EVE Online
· EverQuest
· EverQuest 2
· Final Fantasy
· Guild Wars
· Lineage 2
· Lord of the Rings Online
· Middle Earth
· Neverwinter Nights
· Pirates of the Burning Sea
· Rise of the Argonauts
· Star Wars Galaxies
· Tabula Rasa
· The Matrix Online
· The Witcher
· Titan Quest
· Two Worlds
· Vanguard
· Warhammer
· World of Warcraft

Planet Network
Planet Hub

IGN
Games
Cheats
Entertainment

The Web   The Site  NWN MODULES

- Jump to comments -
Title  CNR 4.02 PL (only Polish version)
Author  PC_Maniac
Submitted / Updated  10-21-2005 / 05-16-2008
Category  Other
Expansions  CEP-2.00 Requires Community Expansion Project
Language  Other
Single or Multiplayer  Single Player or Multiplayer
Max Character Level  Any
Max # Players  Any
Min # Players  Any
Min Character Level  Any
Gameplay Hours  60+
Description
This is Polish version of CNR 4.02 Mini module with scripts.
Packed with 7zip.
Include:
podstawka_z_cnr4_02.mod

Files

NameTypeSizeDownloads
podstawka_z_cnr4_02.7zpodstawka_z_cnr4_02.7z
Submitted: 10-21-2005 / Last Updated: 03-31-2008
7z624.45Kb524
Plik spakowany za pomoca 7ZIP zawiera:
podstawka_z_cnr4_02.mod

Rozpakowac do folderu Modules
cep2_v1.7zcep2_v1.7z
Submitted: 10-21-2005 / Last Updated: 05-16-2008
7z80.34Kb170
Polski plik tlk w wersji 2.1

Required Hakpaks

NameAuthorSubmittedLast UpdatedDescription
CEP v2.0 (Commu...ack II)The CEP Team2006-09-30--Welcome to the Community Expansion Pack (CEP) version 2.0! Requires NWN 1.68 with HotU & SoU Exp
SCORE OUT OF 10
10
1 votes
View Stats
Cast Your Vote!

PORTFOLIO
Add this entry to your portfolio so you can track it
Manage your existing portfolios or create a new one.
SCREENS
No Images
You Must Be Logged In to Participate.
Comments (12):

Posted by mondego at 2008-03-13 03:34:46    Voted 10.00 on 03/13/08
A very nice contribution for nwn, thanks!

Posted by PC_Maniac at 2005-11-27 23:49:20    
Bolo_Yeung dobrze wiesz, ze na "Twoim" serwerze by³em równie¿ graczem. Wiêc jeśli zaproponowa³em byście zamiast b³êdnego nazewnictwa, jakie na serwerze posiadacie, u¿yli nazewnictwa z CNR'a, który tutaj umieści³êm, to mo¿ecie skorzystaæ lub nie. Wasza sprawa, jednak wydaje mi siê, ¿e jeśli ktoś nazywa z³o¿e rudy depozytem, a skórê nietoperza skalpem, to sorry, ale chyba ka¿dy ma prawo zwróciæ uwagê, ¿e w t³umaczeniu s¹ kardynalne b³êdy.
Nieprawda¿?!
_________________________
In NWN Vault:
Centaurs racialtypes system;
Neverwinter Nights Patch 1.69 PL made by PBC;
Rideable Pegasi and Winged Unicorns (with script system);
Crusade tileset! (tno03 - final version!);
1001 Arabian Nights tileset;
DLA HORSES (with Radial menu) and CEP 2.0 Patch;
Ravenloft Shard Tileset Hakpack - Gothic City Tileset;
CNR 4.02 PL (only Polish version);
NWN Models

Posted by Bolo_Yeung ( 83.25.xxx.xxx ) at 2005-11-25 09:27:00    
Ści¹gam, sprawdzê, jednak rejestrowanie siê na forum serwera NWN (Embaros) tylko po to aby powiadomiæ twórców moda o tym jakie strsaszne b³êdy robi¹ i jak bardzo siê z nich mo¿na pośmiaæ, zostawia co najmniej niesmak...

Posted by Andreas ( 213.76.xxx.xxx ) at 2005-11-25 08:54:14    
Niez³a robota, oklaski.

Posted by PC_Maniac at 2005-10-25 01:56:14    
1. Nie "panuj" mi, bo w necie to śmiesznie wygl¹da.

2. Nie wiem na jakiego diab³a robiæ erf'y instalowalne?!
Uruchamiasz w³asnego moda pod Auror¹ i w pierwszym menu (Pliki chyba siê zwie) masz opcjê importuj. Tam w³aśnie podajesz lokalizacjê ERF'a i sam siê wczytuje do Twojego moda.
W niczym taki ERF instalacyjny CI nie pomo¿e, gdy¿ i tak musisz obiekty i NPC sam osobiście porozmieszczaæ na planszach, wed³ug w³asnego uznania.

Jednak pamiêtaj - im wartościowszy surowiec, tym powinien byæ trudniejszy do znalezienia lub zdobycia (w tym drugim przypadku mo¿na w celu jego ochrony daæ np. mocniejsze potwory).
Inaczej nici z dobrej zabawy.
_________________________
In NWN Vault:
Centaurs racialtypes system;
Neverwinter Nights Patch 1.69 PL made by PBC;
Rideable Pegasi and Winged Unicorns (with script system);
Crusade tileset! (tno03 - final version!);
1001 Arabian Nights tileset;
DLA HORSES (with Radial menu) and CEP 2.0 Patch;
Ravenloft Shard Tileset Hakpack - Gothic City Tileset;
CNR 4.02 PL (only Polish version);
NWN Models

Posted by PC_Maniac at 2005-10-25 01:52:56    
1. Nie "panuj" mi, bo w necie to śmiesznie wygl¹da.

2. Nie wiem na jakiego diab³a robiæ erf'y instalowalne?!
Uruchamiasz w³asnego moda pod Auror¹ i w pierwszym menu (Pliki chyba siê zwie) masz opcjê importuj. Tam w³aśnie podajesz lokalizacjê ERF'a i sam siê wczytuje do Twojego moda.
W niczym taki ERF instalacyjny CI nie pomo¿e, gdy¿ i tak musisz obiekty i NPC sam osobiście porozmieszczaæ na planszach, wed³ug w³asnego uznania.

Jednak pamiêtaj - im wartościowszy surowiec, tym powinien byæ trudniejszy do znalezienia lub zdobycia (w tym drugim przypadku mo¿na w celu jego ochrony daæ np. mocniejsze potwory).
Inaczej nici z dobrej zabawy.
_________________________
In NWN Vault:
Centaurs racialtypes system;
Neverwinter Nights Patch 1.69 PL made by PBC;
Rideable Pegasi and Winged Unicorns (with script system);
Crusade tileset! (tno03 - final version!);
1001 Arabian Nights tileset;
DLA HORSES (with Radial menu) and CEP 2.0 Patch;
Ravenloft Shard Tileset Hakpack - Gothic City Tileset;
CNR 4.02 PL (only Polish version);
NWN Models

Posted by Hmm ( 195.26.xxx.xxx ) at 2005-10-25 01:46:28    
Co moge zrobic? Tylko podziekowac i pogratulowac :D GRATULUJE

Posted by PC_Maniac at 2005-10-24 15:09:22    
Tak jak obiecywa³em, pliczek z modem demo, oraz osobno z plikami ERF zamieści³em.

W porównaniu z wersj¹ poprzedni¹ doda³em ponad 20 nowych przepisów na zwoje magiczne, tworzenie cukru z trzciny cukrowej. Poprawi³em równie¿ 4 b³edy w Pisarstwie, których nie zauwa¿yli twórcy oryginalnego moda.

Mi³ej zabawy.
PC_M.
_________________________
In NWN Vault:
Centaurs racialtypes system;
Neverwinter Nights Patch 1.69 PL made by PBC;
Rideable Pegasi and Winged Unicorns (with script system);
Crusade tileset! (tno03 - final version!);
1001 Arabian Nights tileset;
DLA HORSES (with Radial menu) and CEP 2.0 Patch;
Ravenloft Shard Tileset Hakpack - Gothic City Tileset;
CNR 4.02 PL (only Polish version);
NWN Models

Posted by Hmm ( 195.26.xxx.xxx ) at 2005-10-24 09:14:46    
Ok wielkie dzieki tera tylko czekam na pliczki erf ;p moj komp jest dziwny i nie moge wyeksportowac plikow ;/ dlatego czekam na nie od Ciebei z gory THX

Posted by Hmm ( 195.26.xxx.xxx ) at 2005-10-24 09:13:38    
Ok wielkie dzieki tera tylko czekam na pliczki erf ;p moj komp jest dziwny i nie moge wyeksportowac plikow ;/ dlatego czekam na nie od Ciebei z gory THX

Posted by PC_Maniac at 2005-10-24 07:47:45    
Takie pliczki ju¿ mam zrobione, choæ nie dawa³em ich tutaj, poniewa¿ doszed³em do wniosku, ¿e ka¿dy mo¿e sobie je sam wydobyæ z Aurory, a bardzo wa¿n¹ rzecz¹ jest poznanie środowiska CNR dla lepszego jego zrozumienia, przy rozk³adaniu obiektów (surowców) i urz¹dzeñ na modzie.
Ale postaram sie daæ równie¿ pliki ERF na Vaulcie.
_________________________
In NWN Vault:
Centaurs racialtypes system;
Neverwinter Nights Patch 1.69 PL made by PBC;
Rideable Pegasi and Winged Unicorns (with script system);
Crusade tileset! (tno03 - final version!);
1001 Arabian Nights tileset;
DLA HORSES (with Radial menu) and CEP 2.0 Patch;
Ravenloft Shard Tileset Hakpack - Gothic City Tileset;
CNR 4.02 PL (only Polish version);
NWN Models

Posted by Hmm ( 195.26.xxx.xxx ) at 2005-10-24 04:48:31    
Witam mam pytanicze czy Zrobi PAn pliki erf do instalacji??

You must be Logged In to post comments in this section.

 
Most recent posts on the MMO General Boards
Analyst: Star Wars: The Old Republic Could...Analyst: Star Wars: The Old Republic Could Sell 3M: more numbers
- last reply by Acao on Aug 15, 2011 06:15 PM
which class will your first character be
- last reply by Blisteringballs on Aug 15, 2011 05:50 PM
New Community Content!
- posted by Vault_News on Aug 15, 2011 05:00 PM
New Community Content!
- posted by Vault_News on Aug 15, 2011 04:00 PM
NWN Idea Database Update
- posted by Vault_News on Aug 15, 2011 03:46 PM
Missing Votes for NWN2 Hall of Fame
- posted by Vault_News on Aug 15, 2011 03:40 PM
Missing Votes for NWN Hall of Fame
- posted by Vault_News on Aug 15, 2011 03:39 PM
Random Questions and game altering suggest...Random Questions and game altering suggestions!!!
- last reply by ArkadyTepes on Aug 15, 2011 03:22 PM
State of the game?
- last reply by LyricOpera on Aug 15, 2011 01:37 PM
Yesterday streaming, now demanding downloa...Yesterday streaming, now demanding download :(
- last reply by Sinane-tk on Aug 15, 2011 10:23 AM
 

   


IGN Entertainment
By continuing past this page, and by your continued use of this site, you agree to be bound by and abide by the User Agreement.
Copyright 1996-2011, IGN Entertainment, Inc. | Support | Privacy Policy | User Agreement | RSS Feeds
IGN’s enterprise databases running Oracle, SQL and MySQL are professionally monitored and managed by Pythian Remote DBA.


NWN2 Hall of Fame

HOF NWN2 Models


View all Hall of Fame entries


Neverwinter Nights 2

TOP NWN2 Modules

NEW Modules

NEW Reviews

NEW INTL. Modules

TOP Hakpaks

TOP Gameworlds

TOP Tutorials

TOP Prefab:Areas

TOP Blueprints

TOP Plugins

TOP UI

TOP Other

TOP Visual Effects

TOP Scripts

TOP Tools

TOP Movies

TOP Models

TOP Characters

Hall of Fame

HOF NWN Modules


View all Hall of Fame entries


TOP NWN Modules

NEW NWN Modules

NEW Reviews

TOP Intl. Modules

TOP NWN Hakpaks

TOP NWN Gameworlds

TOP NWN Models

TOP NWN Portraits

TOP NWN Scripts

TOP NWN Prefabs

TOP NWN Other

TOP NWN Movies

TOP Sounds

TOP NWN Textures

TOP NWN Creatures

TOP NWN Characters